Sectoren

Benefits of Nature is begonnen in de potplantensector maar stapsgewijs werden er nieuwe sectoren benaderd. Benefits of Nature is er voor iedereen die groener en duurzamer wil zijn of worden. Benefits of Nature is nu in veel verschillende sectoren actief. Veel kwekers zijn afhankelijk van externe factoren wat betreft duurzaamheid. Welke producten zijn namelijk het meest duurzaam of welke transporteur is meer milieubewust?