Footprint

Door het berekenen van een footprint kunnen we duurzaamheid een getal geven en van daaruit bepalen hoe duurzaam uw bedrijf en uw producten zijn. Het berekenen van een footprint is de eerste stap naar verduurzaming van uw bedrijf en uw producten. De inzichten die voortkomen uit de berekening worden gebruikt om zo snel en effectief mogelijk de milieu-impact van uw bedrijf en uw producten te verlagen. 

WAT IS EEN FOOTPRINT?

Een footprint is een manier om te zien wat de impact van iets is op het milieu. Bij Benefits of Nature berekenen we de milieu-impact op maar liefst 33 verschillende factoren. Wanneer de berekening voltooid is, is de totale milieu-impact bekend van het hele bedrijf, alle processen en van alle producten. Ook de opbouw van de footprint is zichtbaar: van elk product kan bekeken worden hoeveel impact elk materiaal is. Op alle niveaus wordt dus zichtbaar waardoor de impact veroorzaakt wordt. Waardoor duidelijk wordt waar verbeteringen mogelijk zijn.

 

Activity Based footprinting

 

Wat kan ik ermee?

 

 

 

BESPARINGEN

Verbeteringen beginnen met inzicht. Een manier om de footprint te verbeteren is minder materiaal en energie verbruiken, bijvoorbeeld door efficiënter werken, of door duurzame alternatieven te kiezen. Vaak zal dit niet alleen zorgen voor een lagere footprint: besparingen kunnen ook zeker zorgen voor minder kosten. Door elk jaar de footprintberekening te herhalen, kan goed worden nagegaan hoe goed de maatregelen werken.

TRANSPARANTIE

Er is een toenemende vraag naar duurzaam geproduceerde producten. Consumenten en milieuorganisaties willen steeds meer bewijs dat een bedrijf duurzaam werkt. In reactie hierop willen retailers zeker zijn dat de producten die zij leveren voldoen aan de wensen van de consument. Daarom vragen zij de producent ook steeds meer bewijs, in de vorm van certificaten, keurmerken en vragenlijsten. Transparantie is hierin heel belangrijk, en de resultaten van de berekening zijn een middel om transparant te kunnen zijn. De footprint biedt dus ook een hulpmiddel om te voldoen aan toekomstige license to deliver op het gebied van milieu.

MARKETING EN COMMUNICATIE

Naast transparantie bieden kunnen de resultaten ook gebruikt worden om actief naar buiten te treden. Er kan onderbouwd worden gecommuniceerd over duurzaamheid, bijvoorbeeld over de lage impact van een product of de verbeteringen van een productielocatie. Deze communicatie is zowel B2B als B2C interessant. Een duurzaam product kan een goed argument zijn richting zakelijke klanten, omdat hun product daar weer beter van wordt. Richting consumenten is het een steeds belangrijker onderdeel in het koopgedrag.


 

Welke data is nodig?

Om de footprint te berekenen worden bedrijfsgegevens gevraagd. Dit gebeurt op drie niveaus: bedrijf, proces en product.

  • Op bedrijfsniveau wordt een inventarisatie gemaakt van de totale impact van de productielocatie: Gas/water/licht, afvalstromen, verbruik van materialen
    en transport vanaf de leveranciers.
  • Vervolgens worden de processen binnen het bedrijf gedefinieerd en worden de energiestromen hierover verdeeld.
  • Daarna wordt bekeken hoeveel de producten van elk proces gebruiken en welke materialen voor elk product nodig zijn.

Het eerste jaar wordt het systeem ingericht. Bij het inrichten worden onder andere de materialen en referenties op de juiste manier ingevoerd, de processen gedefinieerd en de productsamenstellingen ingevoerd. Dit is echter eenmalig: wanneer het systeem eenmaal is geïmplementeerd hoeven alleen elk jaar de
gegevens te worden aangepast naar het nieuwe jaar. In slechts een paar uur tijd kan de footprint van alle producten voor het hele jaar weer berekend worden.


 

geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.