Benefits of Nature

Benefits of Nature wil consumenten voorzien van mooie, gezonde, eerlijke en duurzame planten. Dat doen we door duurzaamheid in de sierteeltsector te bevorderen. Bijvoorbeeld door de milieu-impact van kwekers en toeleveranciers te berekenen, en door het testen van nieuwe duurzamere substraten. Dat kunnen we niet alleen. Het vraagt een serieuze inspanning van de hele sector. 

DUURZAME KETEN

Benefits of Nature werkt voortdurend aan:

  • Een betrokken netwerk met ondernemers, die samen met ons bouwen aan een duurzame en transparante tuinbouwsector.
  • Meer ecologische duurzaamheid in de tuinbouw. Meten van duurzaamheid, versterken van ketentransparantie en het faciliteren van duurzame R&D-trajecten.
  • Betere marges in de keten; onder meer door het faciliteren van co-creatie projecten en het ondersteunen bij de inrichting van duurzame ketens.
  • Hoger rendement van bloemen en planten, door actief betrokken te zijn bij de creatie van nieuwe businessmodellen en door consumenten steeds te laten zien welke gezondheidsvoordelen planten bieden.
  • Versterken van de sociale dialoog tussen consument en producent. Vraaggericht produceren op basis van gerichte consumenteninformatie.

Wij zien drie stappen in verduurzaming:

 

Introductievideo

METEN

Efficiënt verduurzamen begint met meten: hoe duurzaam is het bedrijf? Door te meten wordt inzicht verkregen in waar het snelst, goedkoopst en gemakkelijkst kan worden verduurzaamd.

VERBETEREN

Hoe kan de duurzaamheid dan worden verbeterd? Het kan zo simpel zijn als overschakelen op duurzame energie of het ene middel te vervangen door het andere. Dit weten we door eerst te meten!

INNOVEREN

Grote stappen in duurzaamheid kunnen worden gezet door in de keten samen te werken om nieuwe producten en systemen te ontwikkelen. Samen kunnen we verduurzamen én de marges verhogen!


 

Onze MISSIE

Benefits of Nature wil de woon- en leefomgeving van tientallen miljoenen mensen mooier, gezonder en aantrekkelijker maken. Samen staan we voor mooie, gezonde, eerlijke, duurzame planten waarmee iedereen groen leven brengt in zijn omgeving.

We doen dat door voortdurend de verbinding tussen de ketenpartijen te versterken, duurzaamheid transparant te maken en door verhalen met beleving te delen.

ONZE VISIE

Planten zijn onmisbaar voor een levendige en fijne leefomgeving. Consumenten genieten van de “benefits of nature”. 

In onze optiek moet de keten weten wat de consument wil. Alleen dan kunnen we de consument de juiste producten en services aanbieden. Elke schakel in de keten levert een waardevolle toevoeging aan de totale keten en wordt hiervoor evenredig beloond. Zo behoudt de tuinbouwsector haar sterke positie op de wereldmarkt.