Voedingsstoffen uit lozingswater hergebruiken

Voor een (nagenoeg) nulemissie in 2027, die de glastuinbouwsector met de overheid heeft afgesproken, dienen nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en groeiremmers uit het lozingswater te worden verwijderd. Om toch drainwater te kunnen lozen, hebben Horticoop en Optima Agrik (ZA) een apparaat ontwikkeld dat nitraat en fosfaat uit het lozingswater verwijderd en waarbij het restproduct weer als meststof is te gebruiken.

Deel deze pagina

De Nitrate Recovery Unit scheidt het nitraat en een deel van het fosfaat van het lozingswater. Allereerst gaat het water door een actief koolstof filter om de restanten van gewasbeschermingsmiddelen eruit te halen. Vervolgens gaat het water door een zandfilter om de organische vervuiling te verwijderen. Daarna bindt een ionselectief hars het nitraat. Wanneer het hars met nitraat is verzadigd, vindt ‘recovery’ met een speciaal kaliumchloride plaats. Het nitraat wordt aan het kaliumion gebonden, waardoor kaliumnitraat, ofwel kalisalpeter, ontstaat dat als meststof is te gebruiken. Het chloorion, ontstaan door de uitwisseling met nitraat, gaat met de afvalstroom naar het oppervlaktewater of riool.

Verdienmodel
Het voordeel voor de teler is dat de grondstof kaliumchloride goedkoper is dan de meststof kalisalpeter. “Normaal kosten waterzuiveringen geld, maar dit systeem levert geld op”, zegt Peter Klein, productmanager meststoffen van Horticoop. “Ook als we alleen het natrium uit het drainwater zouden halen, kost dat geld en blijft er nog een afvalstroom over die je niet mag lozen. We hanteren nu een compleet andere benadering om het water te zuiveren. We dikken het afvalwater niet in, maar halen de elementen eruit en gebruiken deze weer. Dat voegt waarde toe, waardoor er een verdienmodel achter zit. Dat is de reden waarom we voor dit systeem hebben gekozen.”

Bron: Glastuinbouw Waterproof