'The next step in certificeringen'

Een weblog van Karin van der Eijk, eigenaar van plantenkwekerij VDE Plant en tevens deelnemer aan Benefits of Nature, exclusief geschreven voor de GroenteNetten en SierteeltNetten.

Deel deze pagina

Planten in huis maken gelukkiger, leveren zuurstof en energie. Consumenten zijn zich hier steeds meer van bewust, maar vragen zich daarnaast steeds vaker af; hoe duurzaam worden de producten die ze willen kopen nu geteeld? Consumenten willen zich hierover op een toegankelijke manier kunnen informeren. Maar hoe kunnen we deze informatie nu bij de consument krijgen? 

Als kweker(s) leveren we immers al jaren inspanningen om een schoon en duurzaam product te produceren. Duurzaamheid zegt iets over de manier waarop je produceert en waarbij je rekening houdt met wat van belang is voor toekomstige generaties. Al vanaf de start van MPS maakt ons bedrijf door middel van certificeringen deze prestaties inzichtelijk. MPS voerde verschillende certificaten en onlangs is een uniform MPS vignet en platform geïntroduceerd. Dit nieuwe vignet stelt ons als kweker in de gelegenheid om met consumenten te communiceren over duurzaamheid van sierteelt producten. 

Via het interactief platform: www.volgjebloemofplant.nl kan de consument namelijk met behulp van het unieke MPS-nummer (wat vermeld staat in het MPS-vignet), op het platform ontdekken bij welke kweker de bloemen of planten vandaan komen en zich informeren over hoe duurzaam een product tot stand is gekomen. Op deze manier kunnen we de consumenten inzicht geven in de duurzaamheid van de sierteelt. Een goede ontwikkeling.

Nog een goede ontwikkeling vind ik de koppeling tussen MPS en Benefits Of Nature. Benefits Of Nature berekent en verbetert de footprint van bedrijven en hun producten. De methode van deze footprintberekening is voor iedereen gelijk waardoor je ook met elkaar kunt vergelijken op bedrijfsniveau. Daarnaast kan je samen met toeleveranciers bekijken waar er met elkaar stappen te maken zijn. Iedereen is op zijn/haar manier bezig met een duurzame bedrijfsvoering, wij vonden dit voor ons bedrijf het missende deel binnen MPS. Daarom zijn we blij met deze samenwerking en de intenties die er zijn tussen beide partijen. De koppeling van Benefits Of Nature met het ABC systeem van MPS is inmiddels gerealiseerd, waardoor eenvoudig de geverifieerde data van MPS in de footprint berekening geplaatst kan worden. Dit scheelt ons als kweker tijd, geeft nauwkeurigheid, en de data is geverifieerd.

Ik ben van mening dat het goed is om als sector mee te werken aan een footprintberekening, je hebt dan een systeem wat werkbaar is en waardoor je transparantie kan aantonen. Net zoals MPS dat 24 jaar geleden ook gedaan heeft door het starten met certificeringen. Dat is altijd beter dan dat het ons opgelegd wordt. Belangrijk is wel dat het berekenen van de footprint door de sector gedragen is. Het zou niet goed zijn als we straks allemaal werken met verschillende footprintberekeningen. Met elkaar bouwen aan uniformiteit is voor mij echt 'the next step' binnen de certificeringen.