Samenwerking GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis is Founding Father geworden van Benefits of Nature.

Deel deze pagina

GroentenFruit Huis is Founding Father geworden van Benefits of Nature. Hiermee onderschrijven zij het werk van Benefits of Nature, namelijk het verder verduurzamen van de hele groensector. Via GroentenFruit Huis zijn al enkele pilotprojecten gaande waarbij de duurzaamheid van groententelers wordt berekend. Aan de hand hiervan zal bekeken worden op welke vlakken verdere verduurzaming mogelijk is en de opgedane kennis hiervan zal kunnen worden ingezet in de hele sector. We gaan in samenwerking met diverse partners de mondiale footprint standaarden mee ontwikkelen op het gebied van groenten en fruit.