Samen

In Genesis 1 staat het al: Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Het vervolg is bekend en zo ontstond het woord samen. Waarschijnlijk beginnen de meest uitgesproken woorden in onze samenleving dan ook met "samen": samenbinden, -brengen, -ballen, -drukken, -gaan, -hangen, -hokken, -komen, -pakken, -persen, -smelten, -spel, -trekken, -vallen, -voegen, -werken, -wonen, -zang, -zijn en samenzweren. 

Deel deze pagina

Samen is niet alleen. Samen betekent jij en ik, wij en zij, de Grieken en de Duitsers, de moslims en de christenen, de allochtonen en de autochtonen, de zwarten en de blanken, de overheid en de burgers, de VVD’ers en de SP’ers. Samen zegt nog niets over de relatie tussen de een en de ander. Een relatie kent twee polen die elkaar aantrekken of afstoten en soms in het middenveld hun evenwicht vinden. Zo ontstaat een spinsel c.q. netwerk van positieve en negatieve krachten, van evenwichtigheden en onevenwichtigheden in ons ecosysteem. 

Het woord samenwerken is in onze sierteeltsector zeker geen nieuw begrip, maar krijgt wel steeds meer een andere invulling. Horizontaal samenwerken doen telers al honderd jaar in coöperatief verband. Samen doelen nastreven om meerwaarde te creëren door hogere opbrengsten en lagere kosten. Verticaal samenwerken in ketens is veel lastiger omdat men op zoek moet naar "gedeelde" meerwaarde. Het delen is niet eenvoudig, maar wordt zonder samenwerking bepaald door het recht van de sterkste. 

Verticaal samenwerken is dan ook een "leerproces" bestaande uit meerdere opeenvolgende stappen. Stap 1: snuffelen, stap 2: samen praten, stap 3 samen iets proberen, stap 4: samen strategie formuleren, stap 5: samen doen en stap 6: samen delen. Veel samenwerkingsverbanden kiezen een verkeerde volgorde, slaan stappen over en sneuvelen voortijdig of zijn minder duurzaam. Het blijkt toch niet goed te voelen, niet goed te passen en het levert te weinig op. 

In onze sierteeltsector verkeren wij in een interessante kantelingsfase van horizontale naar verticale samenwerking. De horizontale samenwerking lijkt op haar retour. Verticale samenwerking is in ontwikkeling maar is nog in de fase van het leerproces gericht op "samen delen". Maar houdt moed: wie niet delen kan, kan ook niet vermenigvuldigen.

Column van Herman de Boon, voorzitter VGB