PPS project

Dit voorjaar is de startbijeenkomst geweest van een gezamenlijk project van Benefits of Nature, EcoChain en LEI Wageningen UR.

Lees hieronder meer.

Deel deze pagina

Dit voorjaar is de startbijeenkomst geweest van een gezamenlijk project van Benefits of Nature, EcoChain en LEI Wageningen UR. Tijdens dit project werken deze partijen samen aan het optimaliseren van de footprintberekening. Dit gaat verder dan alleen de methode verfijnen: er wordt continu met bedrijven in de gehele sierteeltketen samengewerkt om niet alleen de footprint te berekenen, maar ook om met de inzichten mogelijke verbeteringen in kaart te brengen. Een verbetering betekent hier dat de milieu-impact van product verlaagd wordt en dat tegelijkertijd het verdienmodel verbetert. De lessen die geleerd worden bij de individuele partijen en de keten als geheel worden gebruikt om algemeen geldende verbetersadviezen te schrijven, zodat de gehele sector kan profiteren!