PPS: Methodiekontwikkeling milieu-footprint tuinbouwproducten

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. Zowel ketenpartners als de markt vragen daarom toenemend om milieu-footprint berekeningen van tuinbouwproducten.

Deel deze pagina

Waarom een nieuwe methodiek?

In de tuinbouwsector is nog geen standaardmethodiek. Er zijn wel al rekentools die zijn gebaseerd op verouderde of niet-gestandaardiseerde methodieken en die kunnen daarom niet gebenchmarkt worden. Er is dus een vraag naar een methodiek die breed wordt gedragen en waarmee op een eenduidige manier over de milieu-footprint van een tuinbouwproduct wordt gecommuniceerd.

In de afgelopen jaren hebben een groot aantal organisaties met de Europese Commissie ervaring opgedaan met het ontwikkelen van Europese milieu-footprint standaarden voor specifieke producten, zoals verf, wasmiddelen, leer, zuivel, pasta, bier, etc. (in totaal 24 product categorieën). Deze ervaringen hebben ook algemene richtlijnen opgeleverd voor het opstellen van een productcategorie specifieke methodiek.

Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis en Wageningen Economic Research hebben daarom een project geïnitieerd met cofinanciering van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, waarbij vooraanstaande partijen in en rondom het specifieke vakgebied betrokken zijn en zo veel mogelijk wordt aangesloten op de Europese ontwikkelingen.

Beoogde doel van het project

Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een uniforme, ketengeaccepteerde standaard voor milieu-footprint berekeningen van tuinbouwproducten. Hierbij streven we naar internationale acceptatie van de methodiek. Er zal worden gericht op meerdere belangrijke milieu-thema’s, zoals klimaatverandering, toxiciteit, waterschaarste, landgebruik, etc. Deze afstemming in de sector is nodig om de vraag binnen de sector en van overheid en retailers consistent en volledig te kunnen beantwoorden.

Project partners (in alfabetische volgorde):

  • AMRO Bank N.V.
  • Blonk Consultants
  • GroentenFruit Huis
  • LTO Glaskracht
  • MPS
  • PRé Consultants
  • Rabobank
  • Royal FloraHolland
  • Stichting Benefits of Nature
  • Wageningen Economic Research

Zie ook: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Topsectoren/show/Methode-Milieu-Footprint.htm