Planten reduceren schadelijke stoffen

Wij brengen vaak meer dan 90% van onze tijd binnenshuis door, de lucht die wij hierbij inademen is soms 5 tot 10 keer meer vervuild dan de lucht buiten. Uit onderzoek van klimaat architect Marius Ballieux, ondersteund door Waterdrinker Aalsmeer en Nieuwkoop Europe, blijkt dat planten veel van de schadelijke VOS uit de lucht filteren. Dit heeft positieve effecten voor de gezondheid tot gevolg. Het bewijs dat planten de functie van ventilatiesystemen (gedeeltelijk) over kunnen nemen!

Deel deze pagina

Momenteel worden er bij het ontwerpen van bijvoorbeeld scholen, kantoorpanden of hotels vaak dure ventilatiesystemen ingecalculeerd. Als eigenaar van Ballieux Organic Architects zet Marius Ballieux zich in voor organische architectuur; “Bouwen met de Natuur”©. Hij zou graag zien dat vooraf, bij het ontwerpen van gebouwen, al rekening gehouden wordt met de inzet van planten, in plaats van achteraf als het gebouw al klaar is. Vooral omdat planten als natuurlijke luchtzuiveraars de rol van eerder genoemde ventilatiesystemen (gedeeltelijk) kunnen overnemen. Dit is niet alleen een prachtig voorbeeld van organische architectuur, maar het bespaart gewoonweg ook veel geld.

VOS-gehalte daalt in paar uur naar nulpunt
Ballieux weet: “Om dit te bewerkstellingen zijn er harde cijfers nodig”. Om deze harde cijfers te kunnen leveren, voert hij al geruime tijd testen uit met door NASA gevalideerde apparatuur. Deze meten tot op moleculair niveau de samenstelling van de lucht. Het gaat hierbij niet zozeer om de hoeveelheid zuurstof (meestal 20-21%), maar vooral om de concentratie VOS. Deze stoffen scheiden wij als mens zelf uit, maar het zit ook in producten en weekmakers waarmee wij omringd worden. Denk bijvoorbeeld aan meubilair, vloerbedekking, elektrische apparatuur etc. Wanneer er een hoge dosis VOS in de ruimte aanwezig is waarin wij ons als mens bevinden, ontstaan er klachten als hoofdpijn, allergieën en andere ziektebeelden. 

Bron: VBW