Geslaagd Member Event

Afgelopen donderdag 21 juni vond het Member Event van Benefits of Nature plaats. Tijdens het event werden nieuwe bestuursleden voorgesteld en werd duidelijk welke richting de stichting de komende jaren inslaat.

Deel deze pagina

Tijdens het Member Event van Benefits of Nature heeft de stichting een belangrijke stap gezet op weg naar verdere professionalisering. Er werden drie bestuursleden van de vijf gewenste bestuursleden voorgesteld, die de stichting naar een hoger niveau gaan tillen. Tevens werd duidelijk welke richting Benefits of Nature de komende jaren in zal slaan. Het event werd gehouden in het Groene Paviljoen van het Bomencentrum in Baarn.

Het doel van Benefits of Nature is het bundelen van de krachten om de sierteeltsector te verduurzamen. Het nieuw te vormen bestuur is hier een duidelijk voorbeeld van. De leden spraken uit dat zij graag vertegenwoordigers in het bestuur zien uit diverse disciplines binnen de sierteeltsector, zodat de stichting de juiste dynamiek en een breed draagvlak krijgt. Van het nieuwe bestuur wordt verwacht dat zij de stichting verder professionaliseren.

Daarnaast werd het manifest besproken waarmee de stichting en haar bestuur de komende jaren willen gaan werken. Daarin wordt de visie geformuleerd voor vergaande verduurzaming van de hele keten in de sierteeltsector. Hiervoor is het van fundamenteel belang dat er standaardisatie komt  van de metingen van de zogenaamde levenscyclusanalyse, zowel binnen als buiten de tuinbouwsector. Daarmee creëer je een helder en eerlijk speelveld voor alle ondernemers die verduurzaming nastreven. Benefits of Nature is, samen met het bedrijf EcoChain waarmee wordt samengewerkt, één van de pioniers op dit gebied.

Het Member Event bood verder inspiratie in de vorm van presentaties van goede doelen als Trees For All en 2Mothers en kennisdeling van Fachjan over aardwarmteprojecten en EcoChain over het meten de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de kas. Daarnaast was veel tijd ingepland voor het netwerken in het prachtige organische pand in Baarn, waardoor tijdens de middag een positieve dynamiek ontstond onder de ondernemers.

Bekijk hier het manifest dat tijdens de bijeenkomst is gepresenteerd!