Footprint kwekerij Reijm Nieuwerkerk daalt opnieuw

Kwekerij Reijm-Nieuwerkerk maakt grote stappen in duurzaam kweken. De laatste drie jaar verbetert dit familiebedrijf de footprint van haar potplanten en gerbera’s aanzienlijk. Dit betekent dat het volop werk maakt van de vermindering van de milieubelasting die de verschillende teelten met zich meebrengen.

Deel deze pagina

In 2017 is de footprint van het bedrijf ten opzichte van 2016 met 3,5 procent gedaald. In vergelijking met 2015 liet de kwekerij in 2017 zelfs een daling van 5 procent zien. Met trots geven de ondernemers Jaré en Johan Reijm uit Nieuwerkerk aan den IJssel dan ook het Fair Flora-label aan hun bloemen en planten mee. Het label Fair Flora biedt onder andere transparantie over de ecologische footprint van bloemen en planten. Het zegt iets over hoe duurzaam er wordt gekweekt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar milieueffecten, zoals CO2-uitstoot en gewasbeschermingsmiddelengebruik, maar heeft de onderneming ook oog voor het personeel en de omgeving.

Ook in 2017 werkte het glastuinbouwbedrijf stevig aan verbeteringen van de footprint. Ze deed dat zowel voor de footprint van het bedrijf als de individuele footprints van de verschillende gekweekte producten; grootbloemige, mini, dubbele, halfdubbele en enkele gerbera’s en potplanten, zoals de veel soorten Draceana’s. Van elk product laat Reijm elk jaar de ecologische footprint berekenen. Vervolgens kijken de Fair Flora-ondernemers waar ze nog ‘footprint-winst’ kunnen behalen en voeren daartoe verbeteringen door.

Minder impact gasverbruik en transport
In 2017 werd de footprint van het bedrijf vooral omlaag gebracht doordat de kwekerij minder gas verstookte in haar wkk om elektriciteit te krijgen. In plaats daarvan kocht Reijm meer elektriciteit in. Ook laat de kwekerij haar uitgangsmateriaal, dat nodig is voor de potplanten, steeds minder vaak per vliegtuig uit landen als Costa Rica komen. Ze kiest liever voor transport van het materiaal met de boot. Dit heeft een enorme impact op de CO2-footprint die berekend wordt voor het transport. In 2017 werd de CO2-footprint op dit vlak verbetert met maar liefst 42 procent ten opzichte van 2016.

Minder en betere gewasbescherming
De verbeteringen van de footprint die in 2017 werden behaald bij de verschillende bloemen en potplanten van kwekerij Reijm zijn vooral toe te schrijven aan de aanpassingen die men deed op het gebied van gewasbescherming. Er werden minder en minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Op die manier werd een spectaculaire vooruitgang geboekt op de ‘impactcategorie toxiciteit’ bij alle planten. Die werd flink lager: namelijk 18 procent in 2017 ten opzichte van 2016 en in vergelijking met 2015 zelfs 39 procent lager.

Omdat Jaré en Johan Reijm de afgelopen jaren binnen hun bedrijfsvoering al veel stappen hebben gezet om de footprints te verlagen, kiezen zij er dit jaar voor om kritischer te kijken naar de inkoop van materialen. Zo willen de Fair Flora-kwekers bijvoorbeeld dit jaar inzetten op bijvoorbeeld de inkoop van duurzamere substraten bij leveranciers. Daartoe zoeken ze actief de samenwerking met verschillende leveranciers in de keten op.