Duurzaamheid belangrijk item voor de toekomst sierteelt

Met de steeds groter wordende schaarste op de grondstoffenmarkt is er een thema dat hier oplossingen kan bieden: duurzaamheid. Dit was 2 jaar geleden al de conclusie bij een bijeenkomst van Blooming Breeders.

Deel deze pagina

Foeke Gardenier, directeur van Hobaho, en Dico Drost, oprichter van Flora Cadena, vertelden dat het met de groeiende wereldbevolking nog maar de vraag is of de sierteeltsector in de toekomst nog wel gebruik mag maken van belangrijke grondstoffen als fosfaat. Het is niet ondenkbaar dat de slinkende voorraad fosfaat gereguleerd gaat worden, zodat het alleen gebruikt wordt voor voedselproductie. Volgens professor Michael Porter hebben bedrijven een maatschappelijke waarde nodig om te kunnen blijven functioneren: een 'license to operate'.

Duurzaam ondernemen is een middel om deze 'license to operate' te blijven behouden. Dit kan op meerdere manieren. Planten kunnen een goede bijdrage bieden aan de gezondheid, bijvoorbeeld door gewassen met medicinale stoffen te telen. Door deze planten na gebruik als sierproduct terug te nemen, kunnen deze stoffen als medicijn gebrukt worden. Ook het zorgen voor minder afval kan hier een belangrijke rol in spelen. Bijvoorbeeld door de houdbaarheid van planten in winkelschappen te verlengen, of door consumenten planten te laten bestellen, zodat ze niet onnodig lang in de winkel staan. Dit laatste is wat Dico Drost heeft gedaan: in winkels zijn touchscreens neergezet, waarop consumenten planten kunnen bestellen. Op deze manier kunnen de schakels optimaal functioneren en hoeft een winkel nooit 'nee' te verkopen.

Naar een artikel van Blooming Breeders: bron (PDF)