Doorontwikkeling footprintberekening

In 2015 heeft Benefits of Nature in samenwerking met WUR/LEI een voorstel voor publiek/private samenwerking ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Wij zijn erg blij om te melden dat de projectaanvraag positief is gehonoreerd waardoor er publieke gelden vrijkomen om verder onderzoek te verrichten.

Deel deze pagina

Doel

De doelstelling van dit project is:

1. Kennis te ontwikkelen waarmee de ecologische footprint gemeten kan worden op basis van de LCA (Life Cycle Analysis) methode van de productie en handel in de gehele sierteeltketen.

2. Data te verzamelen over de duurzaamheidsprestatie van deelnemende bedrijven.

3. Deelnemende bedrijven te voorzien van advies om duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

4. Generieke maatregelen ontwikkelen om de duurzaamheid in de hele sierteeltketen blijvend te verbeteren.

Aanpak

Met de uitkomsten van dit project wordt kennis opgebouwd betreft de wijze waarop de duurzaamheid van sierteeltproducten in de gehele sierteeltketen kan worden berekend en methoden en best practices om deze continue te verbeteren. Het probleem dat hiermee opgelost wordt is enerzijds de verkleining van de ecologische footprint van sierteeltproducten en anderzijds het verschaffen van een licence to deliver aan ketenpartners om te voldoen aan maatschappelijke wensen die vertaald zijn in concrete leveringsvoorwaarden van afnemers. Ook sluit het project aan bij het thema ‘Meer en beter met minder’ omdat het zich richt op minimalisatie van de inputs (resource efficiency) en het hergebruik ervan in alle schakels van de keten. Omdat deze benadering is ingebed in een concept wat de klant betrekt bij de ontwikkelingen draagt het bij aan de herkenbaarheid van toegevoegde waarde voor de consument en geeft het invulling aan het thema ‘Samenwerkende waardeketens’.

Resultaat

Alvorens daadwerkelijk te starten met het project zal de komende maanden de samenwerking verder worden uitgewerkt en zal de alliantie worden geformaliseerd.