Werkwijze

Verander de markt, begin bij Benefits of Nature!

Benefits of Nature zet zich in voor een duurzame tuinbouwsector, met name de sierteelt. Samen met producenten en consumenten werken we aan een gezonde sector met perspectief. In de huidige markt zijn overproductie, afval en lage marges aan de orde van de dag. De producent bepaalt wat de consument wil kopen. Een duidelijke push markt. Maar de markt verandert, de consument wil meer, vraagt meer. Een transitie van een push- naar een pullmarkt is in gang gezet.